home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Privacy
Pagina afdrukken E-mail


Privacy statement
LOPEN OP LESBOS voldoet met dit privacy statement aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze Europese regelgeving verving per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.
Met de AVG (General Data Protection Regulation) kent de Europese Unie nu één privacywet.

Persoonlijke gegevens boekingsformulier
De persoonlijke informatie die LOPEN OP LESBOS op haar boekingsformulier vraagt heeft verschillende doelen.
Adres
Voor het toesturen per post van de reismap met documentatie, kaarten e.d.
Telefoon
Om klanten snel te kunnen bereiken in geval van plotseling gewijzigde omstandigheden of nood, daartoe verplicht door Nederlandse wetgeving.
Geboortedatum, nationaliteit, nummer paspoort en nummer rijbewijs
Voor het van tevoren invullen van de overeenkomst met de autoverhuurder, zodat de klant bij aankomst, na ondertekening, zonder extra wachttijd naar de accommodatie kan vertrekken.
Daarnaast zijn geboortedatum en nationaliteit een vereiste in gevolge de Nederlandse wet.
Interesses
Dienen als basis voor de op de klant gerichte informatie in het reispakket; LOPEN OP LESBOS levert maatwerk.
Informatie achterblijver
Zal worden gebruikt als er sprake is van een noodsituatie zoals ziekte of ongeval.
Verzekeringen
Het hebben van een reisverzekering is als verplichting opgenomen in de algemene voorwaarden van LOPEN OP LESBOS. Daarnaast biedt LOPEN OP LESBOS de reiziger de mogelijkheid om verzekeringen in relatie tot de reis af te sluiten.

Tracking cookies
LOPEN OP LESBOS gebruikt één tracking cookie: Google Analytics. Die wordt gebruikt om het verkeer van bezoekers van de website te analyseren. De bezoekers blijven daarbij anoniem. Voor LOPEN OP LESBOS is het van belang om het aantal bezoekers en de aard van het bezoek vast te stellen en mede aan de hand daarvan de informatie op de website aan te passen.

Advertentiecookies
LOPEN OP LESBOS gebruikt geen advertentiecookies.

Sociale media
LOPEN OP LESBOS maakt geen gebruik van sociale media als Facebook, Twitter of Instagram, dit in verband met hun privacy-onveiligheid.


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | privacy | copyright | contact