home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Zingen als nachtegalen
Pagina afdrukken E-mail


24 oktober 2019
Sinds de Unesco in 2013 heel Lesbos tot ‘beschermd geopark’ uitriep zijn er allerlei initiatieven ontplooid om het geologische erfgoed van het eiland in kaart te brengen, te conserveren en waar mogelijk toegankelijk te maken voor het publiek – versteende bomen, watervallen, heetwaterbronnen: we weten er inmiddels alles van.

Minder bekend zijn de rond tweehonderd grotten op het eiland: die zijn nog lang niet allemaal geïnventariseerd. Sommige ervan zijn piepklein en huisvestten in de middeleeuwen kluizenaars, andere zijn groot, hebben diverse kamers en een gangenstelsel, en werden al in de steentijd bewoond.

Aanstaande zondag doet zich een unieke kans voor om er een te bezoeken: wandelclub Oreias organiseert dan een excursie naar de grot in het vulkanische westen waar zich een deel van de mythe van Orpheus zou hebben afgespeeld, de legendarische Thracische dichter die zijn gestorven bruid Eurydice uit de onderwereld mocht komen ophalen op voorwaarde dat hij niet zou omkijken tot ze weer boven waren. Dat kon hij toch niet laten, waardoor ze voor altijd in het schimmenrijk verdween.

Later zou hij zijn vermoord door de Maenaden, vrouwelijke volgelingen van Dionysus, die zijn lichaam verscheurden en in zee wierpen. Zijn zingende hoofd zou daarop samen met zijn spelende lier aan de noordkust van Lesbos zijn aangespoeld. De plek staat dan ook bekend als Orphíkeia: de nachtegalen zouden er mooier zingen dan waar ook ter wereld.
Zijn lier werd begraven in een Apollotempel, zijn hoofd in een grot, waar later een bekend orakel huisde.

Makkelijk is hij niet te vinden, de grot van Orpheus, en de route ernaartoe vereist wat klauterwerk, maar dan heb je ook wat: een indrukwekkende ingang van tien bij twaalf meter en een grote ovale ruimte die door een rotswand in tweeën wordt gedeeld.
Met de wandelgroep reist ook het koor Animato uit hoofdstad Mytilíni mee, dat in de grot een aantal liederen zal zingen. Of hun gezang zal kunnen wedijveren met dat van de nachtegalen waarom de streek bekend staat vermeldt het programma niet.

Aanmelden voor de excursie: +30 694 6306487.

 

grot Orpheusorakel
grot Orpheusorakel

Orpheus en zijn lier
Orpheus en zijn lier

waar hoofd en spelende lier aanspoelden
waar hoofd en spelende lier aanspoelden


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | privacy | copyright | contact