home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Goede Vrijdag, 30 graden
Pagina afdrukken E-mail


3 mei 2013
Goede Vrijdag op Lesbos, en ongetwijfeld een van de warmste ooit: ook vandaag zal de thermometer meer dan 30 graden aangeven.
We rijden in alle vroegte naar het vliegveld om een groot aantal gasten op te wachten. De huurauto’s staan al klaar, nog even en ze rijden alle kanten uit: Skála Sikaminéas, Skála Kallonís, Skála Polichnítou…
In al die plaatsen zullen vanavond uit de luidsprekers van de kerken treurliederen klinken voor de begrafenis van Jezus, een van de belangrijkste momenten van de Goede Week.

De voorbereidingen voor deze bijzondere viering zijn vanochtend vroeg al begonnen. In de dorpskerken versieren vrouwen de epitáfios, een houten lijkbaar, met rode en witte bloemen, de kleuren van de wederopstanding. De icoon van Christus wordt van het kruis genomen, in een lijkwade gewikkeld en op de baar gelegd, om zo het graf te symboliseren. Mensen trekken massaal naar het kerkhof om hun geliefde doden te herdenken.

’s Avonds, in de tuin achter ons huis in Polichnítos, horen we de klaagzangen van de vrouwen in de Pauluskerk, aan het eind van de straat: de Goede Vrijdagdienst is begonnen.
In het schemerlicht lopen we omlaag, op een paar spelende kinderen na zijn de stegen uitgestorven.
De kerk is vol, op het kerkplein zijn rijen stoelen neergezet; mannen en vrouwen zitten gescheiden, de eersten in gestreken hemden, de laatsten vers gekapt en in hun mooiste outfit: paasbest heeft hier nog een letterlijke betekenis.

Rond tien uur verstommen de klaagzangen en wordt met veel gestommel en gebots het vaandel van de kerkheilige naar buiten gedragen, gevolgd door een houten kruis met roodwitte bloemen, misdienaartjes, meisjesengeltjes.
Dan de papás in zijn met goud bestikte rode gewaad, gevolgd door acht mannen die de met brandende kaarsen versierde baar van Jezus op hun schouders torsen. In de verte nadert het geluid van treurmuziek: de rouwstoet van de tweede kerk van het dorp, die van Sint-Joris is in aantocht.

Precies waar voor de kerk twee straten samenkomen ontmoeten de processies elkaar: die van Sint-Paulus en die van Sint-Joris; de muziek verstomt, de dragers van de lijkbaren houden stil, de papádes zeggen gebeden en bewieroken de omstanders.
Dan komen de stoeten weer in beweging en gaat elke processie zijn eigen weg, gevolgd door een lange rij parochianen. Op elke hoek wordt stilgehouden voor een kort gebed. Voor de ramen van de huizen brandende kaarsen. De sfeer is werkelijk sprookjesachtig.

Bekijk een verslag van de Goede Vrijdagprocessies in Polichnítos.

 

rechts de baar van de Sint-Paulusparochie
rechts de baar van de Sint-Paulusparochie

de baar van de Sint-Jorisparochie
de baar van de Sint-Jorisparochie

de <em>papádes</em> van beide parochies
de papádes van beide parochies

kaarsen voor de ramen
kaarsen voor de ramen


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact