home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Lesbosploeg op werkbezoek
Pagina afdrukken E-mail


17 oktober 2012
We vervolgen onze autotocht langs de oostkust van Lesbos. Ons doel vandaag is het opgravingsterrein bij het badplaatsje Thermí, waar in de jaren ’30 van de vorige eeuw, pal aan zee, een stad uit de vroege bronstijd werd gevonden.
In vier jaar tijds groef de Engelse archeologe Winifred Lamb zeven elkaar opvolgende nederzettingen uit, daterend van 3200 tot 1300 voor Christus.
Nadat alles in kaart was gebracht en de vondsten – huisraad, werktuigen, sieraden – naar het archeologische museum van de hoofdstad waren overgebracht, werd alles weer met aarde bedekt. ‘Thermí’ werd zo een mytische plek: het moest ergens zijn, maar niemand wist precies waar.

Maar zie: in 2005 werd het initiatief genomen alles opnieuw op te graven, schoon te maken, te restaureren; enkele jaren geleden werd het terrein voor het publiek opengesteld.
Als we bij het opgravingsterrein arriveren blijkt het toegangshek met een ketting afgesloten: we zijn te laat. De aardige poortwachter ziet onze teleurgestelde gezichten, strijkt over zijn hart, opent het hangslot, overhandigt ons een fraai vormgegeven en bijzonder informatieve brochure.

We krijgen een kwartier de tijd om door het stratenplan van de prehistorisch stad te dwalen.
Het strijklicht op deze late oktobermiddag geeft de fundamenten een gouden gloed: het is haast niet te bevatten dat hier meer dan 5000 jaar geleden mensen in vernuftig geconstrueerde huizen woonden, op jacht gingen, wol sponnen, graan verbouwden, olijven teelden, sieraden maakten, schepen construeerden.
Men vermoedt dat de helft van de stad door de zee is afgekalfd, een gebied van ruim 8000 vierkante meter: aan het strand en in zee worden nog steeds fragmenten gevonden.

 

vriendelijke poortwachter
vriendelijke poortwachter

prehistorische stad aan zee
prehistorische stad aan zee

fraai vormgegeven informatieborden
fraai vormgegeven informatieborden


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact