home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Reacties > Jan Albert en Gerda Hellings, Boxtel
Pagina afdrukken E-mail


Rijkdom aan orchideeën
Onze vakantie met Lopen op Lesbos is prima verlopen.
De locaties en accommodaties waren naar verwachting en de ontvangst en verzorging meer dan hartelijk. De dames in Skála Sikaminéas spanden de kroon, tot afscheidszoenen bij het vertrek.
De overdracht van de huurauto verliep vlot, en de aanwijzingen van Kleoníki voor de aanvang van de reis waren zeer welkom. De auto was een ouder model en iets groter dan gedacht (Hyundai Accent), maar dat was achteraf alleen maar een voordeel op de soms zeer slechte wegen (zoals de rivierbeddingen bij Faneroméni en de ‘scenic drive’ bij Charamída).
Maar, zoals gezegd, we hebben alles gevonden en genoten van de vele 'verborgen juweeltjes' langs de verschillende wandelingen.

We hebben de meeste vogelplekken uit de beschrijvingen bezocht.
We vonden de zoutpannen, moerassen en riviertjes bij Kalloní, de rivierbeddingen bij Faneroméni en de weg van Sígri naar Eressós de absolute toppers.
Ook de poel en de kust bij Skamnioúdi boden veel variatie.
Verder vonden we het Petrified Forest Park, naast een bijna mythische, historische plek ook een heerlijke vogelplek. We hebben genoten van bruinkeelortolanen die hun nestje aan het bouwen waren, van de smyrnagors, de verschillende vliegenvangers en tapuiten en welluidende (!) raven: we wisten niet dat ze zoveel verschillende geluiden konden produceren.

We hebben genoten van de geweldige bloemenzee die we overal tegenkwamen.
In het zuidoosten, bij Charamída, was echt sprake van een rijkdom aan orchideeën: daar zag je ze overal langs de weg en in de olijfgaardjes en de weilanden. Bij elkaar hebben we zes soorten gevonden die vanaf de route zichtbaar waren; we hebben niet echt buiten het pad gezocht.
Volgens Kleoníki, die we weer spraken bij het inleveren van de auto, moeten we daar echt nog een keer voor terugkomen en dan zoeken op de hellingen van de Olympus. Misschien komt dat er ooit nog eens van…
Nogmaals bedankt voor een heel geslaagde vakantie en veel succes met uw reisorganisatie, die we van harte aan kunnen bevelen.
Als toegift nog ons vogellijstje, waar we – als toch nog redelijk onervaren vogelaars- heel trots op zijn.

Dodaars, Yelkouanpijlstormvogel, Kuifaalscholver, Roze pelikaan, Roerdomp, Woudaap, Kwak, Koereiger, Ralreiger, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Purperreiger, Zwarte Ooievaar, Ooievaar, Zwarte Ibis, Flamingo, Casarca, Bergeend, Wilde Eend, Slangenarend, Bruine Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Buizerd, Arendbuizerd, Kleine Torenvalk, Torenvalk, Roodpootvalk, Boomvalk, Eleonora’s Valk, Aziatische Steenpatrijs, Klein Waterhoen, Waterhoen, Kleinst waterhoen, Meerkoet, Steltkluut, Kluut, Griel, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Strandplevier, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Kemphaan, Witgat, Bosruiter, Oeverloper, Dunbekmeeuw, Geelpootmeeuw, Visdief, Dwergstern, Witwangstern, Zwarte Stern, Houtduif, Turkse Tortel, Rotsduif, Zomertortel, Koekoek, Dwergooruil, Gierzwaluw, Vale gierzwaluw, Ijsvogel, Bijeneter, Scharrelaar, Hop, Grote Bonte Specht, Middelste bonte specht, Kalanderleeuwerik, Kortteenleeuwerik, Kuifleeuwerik, Oeverzwaluw, Rotszwaluw, Boerenzwaluw, Roodstuitzwaluw, Huiszwaluw, Duinpieper, Gele Kwikstaart, Balkankwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Rosse Waaierstaart, Noordse Nachtegaal, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paap, Roodborsttapuit, Tapuit, Oostelijke en Westelijke Blonde Tapuit, Blauwe Rotslijster, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Grote Karekiet, Vale Spotvogel, Griekse Spotvogel, Baardgrasmus, Oostelijke Orpheusgrasmus, Grasmus, Zwartkop, Grauwe Vliegenvanger, Balkanvliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Turkse boomklever, Boomklever, Rotsklever, Boomkruiper, Wielewaal, Grauwe Klauwier, Kleine Klapekster, Roodkopklauwier, Maskerklauwier, Gaai, Kauw, Zwarte kraai, Bonte Kraai, Raaf, Huismus, Spaanse Mus, Vink, Europese Kanarie, Groenling, Putter, Cirlgors, Smyrnagors, Bruinkeelortolaan, Zwartkopgors, Grauwe Gors.

Lesbos, 4 – 18 mei 2011

 

rijkdom aan orchideeën
rijkdom aan orchideeën

Kuifleeuwerik
Kuifleeuwerik

geweldige bloemenzee
geweldige bloemenzee

Zwartkopgors
Zwartkopgors

<em>Ophrys bremifera</em>
Ophrys bremifera

Reacties?
Laat anderen delen in uw reiservaringen met LOPEN OP LESBOS.
Stuur een reactie, impressie of reisverslag met foto's naar info@lopenoplesbos.nl.
Wordt uw reactie geplaatst, dan ontvangt u als dank een fraai uitgegeven Nederlandstalig boekje over de schelpen op Lesbos.


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact