home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Kleine wetlands Lesbos beschermd
Pagina afdrukken E-mail


6 juli 2012
Meer dan veertig kleine wetlands op Lesbos hebben deze week een beschermde status gekregen, dankzij de inzet van de op het eiland zeer actieve milieupartij Ecologische Groenen.
Wetlands zijn van groot belang voor fauna en flora: ze vormen een belangrijke halteplaats voor grote aantallen vaak zeer bijzondere trekvogels en er groeien veel zeldzame planten.
Volgens het vandaag in werking getreden beschermingsprogramma mag er niet meer worden bedijkt, drooggelegd en gebouwd. Milieuvriendelijke landbouwmethoden blijven wel toegestaan.

Het behaalde succes dient tevens als opmaat voor een betere bescherming van de grote wetlands op het eiland, zoals bij de zoutpannen aan de Baai van Kalloní, die behoren tot de tien interessantste natte gebieden van Europa.
Hoewel ze deel uitmaken van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, vinden er aan de lopende band overtredingen plaats; onlangs nog werd een wegenbouwer fors beboet voor het dumpen van bouwmateriaal.
De strijdbare Ecologische Groenen hebben voorlopig nog veel te doen.

 

kleine <em>wetlands</em> bij Sígri
kleine wetlands bij Sígri

grote <em>wetlands</em> bij Kalloní (foto Roef Mulder)
grote wetlands bij Kalloní (foto Roef Mulder)


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact