home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Dwalen door de prehistorie
Pagina afdrukken E-mail


3 mei 2018
We bezoeken Thermí, badplaatsje aan de oostkust van Lesbos; in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd hier, op een verhoging pal aan zee, aan weerszijden afgebakend door een riviertje, een stad uit de vroege bronstijd gevonden.

In vier jaar tijds groef de Engelse archeologe Winifred Lamb er zeven elkaar opvolgende nederzettingen uit, daterend van 3200 tot 1300 voor Christus.
Nadat alles in kaart was gebracht en de vondsten – huisraad, werktuigen, sieraden – naar het archeologische museum van de hoofdstad waren overgebracht, werd alles weer met aarde bedekt. ‘Thermí’ werd zo een mytische plek: het moest ergens zijn, maar niemand wist precies waar. 

Maar zie: begin deze eeuw, 75 jaar na de ‘toedekking’, werd het initiatief genomen alles opnieuw bloot te leggen en te restaureren; vervolgens werd het terrein voor het publiek opengesteld.
Al stroomt dat publiek niet bepaald in groten getale toe: we zijn de enige bezoekers…

We betalen twee euro, krijgen elk een fraai ontworpen brochure en nemen plaats in een zaaltje waar speciaal voor ons een film wordt gestart: de nederzetting komt tot leven.
Daarna dwalen we door het stratenplan van de prehistorische stad. We zien kindertombes, vuurplaatsen, delen van bastions.
Het is haast niet te bevatten dat hier meer dan 5000 jaar geleden mensen in vernuftig geconstrueerde huizen woonden, op jacht gingen, wol sponnen, graan verbouwden, olijven teelden, sieraden maakten, schepen construeerden.

De nederzetting zou ruim 8000 vierkante meter groot zijn geweest, men vermoedt dat de helft inmiddels door de zee is afgekalfd. Dat zien we als we het terrein verlaten en via het lagergelegen strand verder lopen. We tellen grindlagen in de afgeslagen kust – de vloeren van de huizen waren ermee bedekt – en vinden de scherven van een kannetje.
Een kannetje dat meer dan meer dan 3300 jaar geleden moet zijn gemaakt: rond 1300 voor Christus werd de nederzetting verlaten; wat later zou hij door een enorme brand vrijwel volledig zijn verwoest.

 

stratenplan
stratenplan

Winifred Lamb aan het werk
Winifred Lamb aan het werk

scherven op het strand
scherven op het strand

grindlagen in de afgeslagen kust
grindlagen in de afgeslagen kust


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact