home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Goede vrijdag zonder Matthäus
Pagina afdrukken E-mail


6 april 2018
Het zijn drukke dagen op Lesbos in deze paasweek. Werd eergisteren, Grote Woensdag, het Heilig Oliesel aan de gelovigen toegediend, en gisteren, Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal herdacht: vandaag is het Goede Vrijdag!
In Griekenland echter geen Matthäus Passion, maar religieuze arbeid en een strikt vastenregime: er mogen geen olie, melkproducten of vlees worden gegeten, alles staat in het teken van de kruisiging.

Vanochtend al vroeg hebben vrouwen overal in de kerken de epitáfios, een houten lijkbaar, versierd met bloemen. De icoon van Christus is van het kruis genomen, in een lijkwade gewikkeld en op de baar gelegd, om zo het graf te symboliseren.
In de kerk stonden de mensen in de rij om de icoon te kussen, onder de baar door te kruipen, en vervolgens en masse naar de kerkhoven te trekken om de graven van dierbaren te bezoeken.

Vanavond, na de mis waarin de kruisiging werd herdacht, werden de met brandende kaarsen versierde baren in een processie, begeleid door treurmuziek en klaagzangen door de straten gedragen, gevolgd door misdienaartjes, meisjesengeltjes en vrijwel de hele dorpsbevolking.
Voor de ramen van de huizen stonden brandende kaarsen.

Bekijk een verslag uit 2013 van de Goede Vrijdagprocessie in Polichnítos, zuidwest-Lesbos.
De stoeten van de twee parochies van het stadje, Ágios Giórgos en Ágios Pávlos, ontmoeten elkaar op het kerkplein, worden gezegend door de twee pappádes en gaan dan ieder huns weegs, gevolgd door de parochianen.

 

mannen brengen bloemen
mannen brengen bloemen

vrouwen versieren de baar…
vrouwen versieren de baar…

of kruipen eronderdoor
of kruipen eronderdoor


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact