home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Terug naar Vrísa
Pagina afdrukken E-mail


30 oktober 2017
We bezoeken Kóstas en Christína, eigenaars van onze accommodatie in Vaterá, zomernederzetting van het twee kilometer landinwaarts gelegen, zeer authentieke Vrísa. Sinds in juni een aardbeving hun winterdorp trof hebben we elkaar niet meer gezien.

Terwijl de schade elders op het eiland beperkt bleef werd Vrísa door een uitzonderlijke combinatie van factoren vrijwel totaal weggevaagd: niet alleen waren de meeste historische huizen in het oorspronkelijk arme boerendorp niet aardbevingsbestendig gebouwd, maar bovendien lag het in een kom op de bodem van een voormalige krater met een zachte, vochtige ondergrond. Daarnaast berekenden wetenschappers dat de energie van de beving, officieel 6.3 op de schaal van Richter, in Vrísa als het ware werd gekanaliseerd en daar een kracht van 9 ontwikkelde. Een zeer ongebruikelijk fenomeen!

Er blijkt de afgelopen vier maanden weinig veranderd: dakloos geworden slachtoffers hebben de toegezegde vijfhonderd euro om de eerste nood te lenigen nog niet ontvangen, de belofte van Europa om het monumentale dorp te herbouwen, door Jean-Claude Junker persoonlijk toegezegd, is nog op geen enkele manier ingelost.

Kóstas en Christína behoren tot de gelukkigen die een zomerhuis aan zee hebben; ze blijven optimistisch, al schieten ze tijdens ons bezoek ook een paar keer vol: het eeuwenoude familiehuis in het bovendorp, van generatie op generatie doorgegeven, is inmiddels onbewoonbaar verklaard.

Als we na ons bezoek door het uitgestorven Vrísa rijden worden ook wij bevangen door weemoed.
Alle zeshonderd huizen zijn inmiddels geïnventariseerd en gemarkeerd: groen betekent ‘kan behouden worden’, geel dat het erom spant, een rode driehoek ‘opgegeven’. De laatste vormen de overgrote meerderheid: zelfs de kerk van dorpspatroon Constantijn is niet meer te redden.
De platía, het pleintje met zijn put en zijn grote plataan waar de inwoners tijdens het jaarfeest van de heilige aan lange tafels zaten en dansten tot het ochtendgloren is totaal verdwenen.

 

Christína bij haar accommodatie aan zee
Christína bij haar accommodatie aan zee

onbewoonbaar verklaard
onbewoonbaar verklaard

dorpsfeest in het inmiddels verwoeste Vrísa
dorpsfeest in het inmiddels verwoeste Vrísa


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact