home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Vogels tellen op Lesbos
Pagina afdrukken E-mail


31 augustus 2017
In het kader van de ‘Wereldwatervogeldag’ staan het komend weekend in veel landen de steltlopers centraal. Wat in 2014 begon als een bescheiden evenement is het inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijke traditie.
Doel: mensen bewust maken van de kwetsbaarheid van waadvogels en de noodzaak van het in stand houden van hun biotopen, met name de wetlands.
Steltlopers behoren tot de meest bedreigde vogelsoorten, hun aantallen nemen in ras tempo af.

Ook op Lesbos, watervogelparadijs par excellence, wordt de komende drie dagen ruimschoots aandacht aan het onderwerp besteed.
Met name in het gebied van de beroemde zoutpannen aan de Baai van Kalloní, die met hun 260 hectare tot de belangrijkste van Griekenland behoren. De wetlands rond de baai, een enorme binnenzee die twintig kilometer landinwaarts snijdt, behoren tot de tien interessantste natte gebieden van Europa en vormen, mede dankzij hun rijkdom aan voedsel, een belangrijke halteplaats voor zeldzame en beschermde trekvogelsoorten.

Het gebied werd door BirdLife International, een internationale koepelorganisatie in de vogelbescherming, dan ook aangemerkt als IBA (Important Bird Area).
Opvallend is vooral de grote populatie Flamingo’s die in de baai voorkomt. Ze zijn naar verluidt afkomstig van een broedkolonie in de Gedizdelta nabij Smyrna (Turkije) en komen in steeds groteren getale naar Lesbos om te overwinteren.

De komende drie dagen, 1, 2 en 3 september, organiseert het Natuurmuseum van vogelaarshotspot Skála Kallonís tussen 17.30 en 19.30 uur kijk- en telsessies in de wetlands.
Het meeting point is bij de nieuwe vogelkijkhut aan de westkant van de zoutpannen.
Verrekijkers en telescopen zijn aanwezig, deskundigen geven advies.

Een kleine hommage aan de steltlopers van Lesbos, met dank aan natuurfotograaf en Lesbosliefhebber Koos Dansen.

 

zoutpannen Kalloní
zoutpannen Kalloní

Zwarte Ooievaar
Zwarte Ooievaar

Zwarte Ibis
Zwarte Ibis

Stelkluut
Stelkluut

Zilverreiger
Zilverreiger

Flamingo
Flamingo

Sporenkievit
Sporenkievit


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact