home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Marjoleine de Vos is laf
Pagina afdrukken E-mail


29 mei 2017
In NRC Handelsblad van vandaag schrijft columniste Marjoleine de Vos dat ze graag naar Griekenland gaat deze zomer, ‘maar dan niet naar Lesbos, wat natuurlijk laf en ontwijkend is maar anderzijds: wat verbetert er als je dan wél naar Lesbos gaat?’.
Reden daarvoor is, zo blijkt uit haar tekst, de vluchtelingenkwestie waarmee het eiland sinds enkele jaren wordt geassocieerd.
De Vos rekent zich, zoals ze zelf schrijft, tot ‘de goed opgeleide, blanke, tamelijk welvarende klasse’, weet dus dat ze door een paar honderdduizend mensen gelezen wordt en is zich derhalve bewust van haar verantwoordelijkheid jegens de lezer. Die zal zich, nadat hij haar column tot zich heeft genomen, wellicht ook bedenken en evenals zij het eiland mijden.
Volstrekt onterecht!

Er zijn op Lesbos namelijk nauwelijks nog vluchtelingen; de mensen die er wél zijn verblijven allemaal in een inmiddels goed geoutilleerd kamp aan de oostkust. Het betreft hier vrijwel uitsluitend economische migranten, afkomstig uit veilige landen als Marokko, Algerije, Centraal Afrika, van wie 90% niet tot Europa wordt toegelaten. Hun terugzending wordt echter eindeloos vertraagd doordat ze, hoewel kansloos, in hoger beroep gaan tegen hun afwijzing.

Hulporganisaties spelen daarbij een belangrijke rol. Niet alleen helpen zij de afgewezenen tegen beter weten in bij hun kansloze procedures, ook hebben ze er baat bij een zo negatief mogelijk beeld van het eiland te blijven schetsen. Hoe dramatischer het beeld, hoe meer subsidie!
Daartoe bieden ze de media, waaronder ook NRC Handelsblad, gratis (maar subjectief gekleurd) beeldmateriaal aan, waarvan gretig gebruikt wordt gemaakt, en worden ze vaak als deskundigen opgevoerd op radio en televisie.

Slachtoffer van dit alles is de bevolking van Lesbos.
Die zag door deze negatieve beeldvorming het toerisme met 80% kelderen.
Dat zou Marjoleine de Vos ook hebben kunnen bedenken als ze zich beter had geïnformeerd, want ze wíl wel, maar durft niet door vooringenomenheid.
Mocht ze echter alsnog haar reisdoel herzien, dan wordt ze hier met open armen ontvangen!

 

deze oude dames op de stoep voor hun huis…
deze oude dames op de stoep voor hun huis…

weten gelukkig niets…
weten gelukkig niets…

van wat Marjoleine schrijft
van wat Marjoleine schrijft


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact