home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > ‘Schone maandag’ op Lesbos
Pagina afdrukken E-mail


27 februari 2017
Pasen en Pinksteren zullen nooit op één dag vallen, dat is een ijzeren wet, maar Pasen en Pasen – het westerse en het orthodoxe – kunnen dat wél, al komt het dan niet zo vaak voor.

In onze contreien wordt het paasfeest namelijk gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, terwijl de orthodoxe kerk nog steeds de Juliaanse, dat wil zeggen door Julius Caesar ingevoerde kalender hanteert.
Dus is 2017 een uitzonderlijk jaar: op 16 april is het zowel in Griekenland als in Nederland Pasen, en dus wordt er dit weekend ook op Lesbos carnaval gevierd.

Met name bergdorp Agiásos, een van onze wandelbestemmingen op Lesbos, staat bekend om zijn feesten. Opvallendste kenmerk daarvan is de voordracht van bijtende satire: overal in het dorp staan praalwagens waarop dichters en acteurs hun stukken, in versvorm geschreven en geënt op de actualiteit, in lokaal dialect voordragen.

Vandaag vindt het carnaval zijn hoogtepunt met de viering van ‘schone maandag’, de laatste dag voor de zes weken durende vastentijd: de bevolking trekt er dan massaal op uit om te picknicken, te vliegeren en later neer te strijken in een taverna om nog éénmaal copieus te eten. Daarna zijn vlees, vis, gevogelte en zuivel uit den boze en mogen er tot 16 april alleen schaal- en schelpdieren en inktvis worden gegeten.

Pasen is in Griekenland overigens het belangrijkste feest van het jaar, met een periode van strikt afgebakende rituelen: het slachten van het paaslam aan het begin van de Goede Week, het rood kleuren van gekookte eieren op Witte Donderdag, het versieren en ronddragen van de lijkbaar van Christus op Goede Vrijdag, het vuurwerk voor Christus’ opstanding op Stille Zaterdag en de processie voorafgaand aan de lunch op Paaszondag.
Tot slot worden aan het eind van de dag op de dorpspleinen vuren ontstoken om een pop die verrader Judas symboliseert onder luid gejuich te verbranden.

Bekijk hier een filmpje van de paasprocessie in het dorp Polichnítos, vorig jaar.

 

vasten: tot 16 april alleen schaal- en schelpdieren
vasten: tot 16 april alleen schaal- en schelpdieren

Goede Vrijdag: processie met baar van Christus
Goede Vrijdag: processie met baar van Christus

1e Paasdag: Judas wordt verbrand
1e Paasdag: Judas wordt verbrand


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact