home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Ezelspoorten van Polichnítos
Pagina afdrukken E-mail


11 oktober 2016
Toen we begin deze eeuw met LOPEN OP LESBOS begonnen waren ze nog heel gewoon in het straatbeeld: pakezels.
Alles vervoerden ze: takkenbossen, water, bouwmateriaal, mensen natuurlijk.
Niet alleen in de dorpen en op het platteland, waar de honderden kilometers eeuwenoude kalderímia, geplaveide verbindingspaden tussen nederzettingen, op de breedte van bepakte ezels waren afgestemd, maar ook in de stadjes, waar voor de straatjes met kinderkopjes hetzelfde gold.

Intussen zijn de yáidari op Lesbos grotendeels uit het straatbeeld verdwenen, maar op het land, vooral bij de op het eiland zo belangrijke olijfoogst, spelen ze nog steeds een grote rol: veel gaarden liggen op steile hellingen, onbereikbaar voor gemotoriseerd vervoer, zonder ezels dus geen oogst!

Hoe belangrijk ezels tot voor kort in het leven van alledag waren zien we als we weer eens een wandeling door ‘ons’ Polichnítos maken, boerenstadje van zo’n 2500 inwoners met zijn prachtige huizen in neoclassicistische stijl.
Telkens als we er rondlopen ontdekken we weer wat anders. Ezelspoorten bijvoorbeeld!
Bijna elk huis blijkt er een te hebben: vaak versierd met pilasters en zelfs timpanen, net als het huis waar ze deel van uitmaken, leiden ze naar een ommuurde tuin waar de ezel zijn stal had.

De meeste poorten zitten inmiddels permanent op slot: de ezel is de deur uit gedaan en vervangen door een pick-upje. Soms overwoekerd, het hout verweerd, de sloten verroest, de kleuren vervaagd, wat ze een schilderachtig aanzien geeft, als getuigen van een tijd die definitief voorbij is.

Maar dat blijkt niet voor alle voormalige ezelhouders in Polichnítos te gelden. Op het eind van onze rondgang door het stadje stuiten we op een huis van een eigenaar met een zeer bijdetijdse inborst: hij verving het halfvergane hout van zijn ezelspoort onlangs door een plastic deur 'van de Gamma'!

Zie hier 'vrouw op reis', een filmpje dat we twee jaar geleden van een ezel met passagier maakten.

 

ezelspoort 2004
ezelspoort 2004'van de Gamma', mét timpaan!
'van de Gamma', mét timpaan!


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact