home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > De droomhuizen van Mytilíni
Pagina afdrukken E-mail


31 mei 2016
Op deze eerste echt hete dag van ons verblijf wandelen we door Souráda, de Europese wijk van Mytílini, de bruisende hoofdstad van Lesbos.
Een wijk uniek voor Griekenland, met een groot aantal indrukwekkende archontiká, patriciërshuizen: enorme villa’s, gebouwd in een eclectische stijl, een mengeling van neogotische, neoclassicistische, neobarokke en Jugendstilelementen, vaak gecombineerd met mansardedaken.

De huizen, omringd door grote tuinen, van buiten versierd met timpanen en pilasters, van binnen gedecoreerd met muurschilderingen, dateren uit eind 19e/begin 20e eeuw, toen de stad een zeer welvarende periode doormaakte.
Het was de tijd waarin de macht van de Turkse bezetter begon te verslappen en er voor het eerst sinds eeuwen een gunstig economisch klimaat voor de autochtone bevolking ontstond. Mede dankzij de export van olijfproducten veranderde Mytilíni toen al snel in een bloeiende, welvarende stad waar vrijwel elk Europees land een consulaat had.

Toen er in de jaren ’20 van de vorige eeuw opnieuw zware tijden aanbraken kwamen veel van de villa’s echter leeg te staan: ze raakten in verval en er werd niet meer naar omgekeken.
Maar zie: de afgelopen jaren werd een groot aantal ervan, gerestaureerd en (althans sommige) voor het publiek opengesteld.
De droomhuizen van Mylilíni: een kleine bloemlezing.

 

boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact