home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Goede Vrijdag
Pagina afdrukken E-mail


29 april 2016
Het zijn drukke dagen in deze paasweek, vooral voor de vrouwen: er wordt veel gebeden en gezongen.
Overal in de dorpen zie je ze ’s avonds, in nette kleren, fraai gewatergolfd, naar de kerk lopen voor weer een lange avondmis, elke dag met een ander thema.
Werd eergisteren, Grote Woensdag, het heilig oliesel aan de gelovigen toegediend, en gisteren, Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal herdacht, vandaag is het Goede Vrijdag en staat alles in het teken van de kruisiging.

De kerkklokken van Polichnítos luiden onophoudelijk als we rond 13 uur op weg gaan om de epitáfios, de lijkbaar van Christus, in de twee hoofdkerken van het dorp te bewonderen. Die worden traditiegetrouw door de vrouwen versierd met bloemen die door de mannen worden aangedragen.
De icoon van Christus wordt van het kruis genomen, in een lijkwade gewikkeld en op de baar gelegd, om zo het graf te symboliseren.

In de kerk staan de mensen al in de rij om de icoon te kussen en onder de baar door te kruipen.
Vanavond, na de mis waarin de kruisiging wordt herdacht, zullen de met brandende kaarsen versierde baren in twee afzonderlijke processies, begeleid door treurmuziek van de dorpskapel en klaagzangen van de vrouwen door de straten worden gedragen, gevolgd misdienaartjes, meisjesengeltjes en vrijwel de hele dorpsbevolking. Voor de ramen van de huizen zullen brandende kaarsen staan.

 

mannen dragen bloemen aan
mannen dragen bloemen aan

vrouwen kruipen onder de lijkbaar door
vrouwen kruipen onder de lijkbaar door


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact