home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Sapphobeeld in Wageningen
Pagina afdrukken E-mail


17 augustus 2014
Een van de iconen van Lesbos is de dichteres Sappho, die in de 7e eeuw voor Christus op het eiland leefde.
Ze was de eerste vrouw in de geschiedenis die haar persoonlijke gevoelens in verzen uitdrukte, en haar liefdespoëzie maakte wegens haar sensuele stijl en thematiek grote indruk op haar tijdgenoten: de filosoof Plato noemde haar zelfs 'de tiende muze'.
Sappho werd door de eeuwen heen op talloze manieren afgebeeld – op Griekse vazen, op muurschilderingen in Pompeï, door de 19e-eeuwse prerafaëlieten – en ook in de 21e eeuw spreekt ze nog steeds tot de verbeelding.

Een voorbeeld daarvan is sinds enige tijd te zien in Het Depot in Wageningen, een particulier museum met hedendaagse beeldhouwkunst van torsen en fragmenten. Het is gemaakt door de Dordtse kunstenaar Gerard Lentink, wiens werk zich kenmerkt door grootse houten sculpturen, vaak met een klassiek of poëtisch thema.
Voor het hoofd van de dichteres liet Lentink zich inspireren door een Hellenistisch beeldhouwwerk uit het Archeologisch Museum van Istanbul, voor het silhouet door de 'kore van Auxerre', een vroeg-archaïsch beeld uit 640 voor Christus uit het Louvre.

Sappho’s gedaante zelf wordt in het beeld als het ware belichaamd door haar eigen tekstregels.
Daarvoor koos Lentink een van de wat langere fragmenten die van de dichteres bewaard zijn gebleven. ‘Ik koos juist dit fragment vanwege het lichamelijke karakter', aldus de kunstenaar op zijn blog. 'Het ontroerde me dat de lichamelijke aandoeningen die bij een hevige verliefdheid kunnen opdoemen bij de aanblik van de geliefde, zoals sprakeloosheid, blozen en verbleken, verblindheid, oorsuizingen, transpireren en beven, van alle tijden blijken te zijn. Moeiteloos wordt een kloof van zesentwintig eeuwen overbrugd.'

Beeldengalerij Het Depot is gevestigd op drie locaties, met elkaar verbonden door twee arboreta.
Adres: Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen.
Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.

 

portret Sappho, Hellenistisch, museum Istanbul
portret Sappho, Hellenistisch, museum Istanbul

'kore van Auxerre', 640 voor Christus
'kore van Auxerre', 640 voor Christus

de Sappho van Gerard Lentink (foto T. Bruns)
de Sappho van Gerard Lentink (foto T. Bruns)


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact