home | werkwijze | lesbos | wanneer | bestemmingen | arrangementen | reacties | nieuws


Home > Nieuws > Scheiden en recyclen
Pagina afdrukken E-mail


5 oktober 2013
De komende week zullen in de hoofdstad van Lesbos, Mytilíni, en haar directe omgeving op driehonderd plaatsen bakken worden geplaatst om gescheiden afval in te zamelen.
Daarmee wordt een trend gezet voor het hele eiland, waar in de nabije toekomst nog eens vijfhonderd bakken zullen worden geplaatst, die dagelijks zullen worden geleegd door een speciaal daarvoor ontworpen vuilniswagen.
De bakken zijn geschonken door het Griekse bedrijf Recovering Recycling Corporation in ruil voor het gescheiden afval.

Tegelijkertijd zal op basisscholen en in het voortgezet onderwijs een programma worden gestart waarin het verschijnsel recycling wordt onderwezen.
Enerzijds met als doel het eiland schoner te maken en het dumpen van afval in de natuur tegen te gaan. Anderzijds moet door deze maatregel de totale vuilstort met dertig procent worden teruggedrongen.
Als dat lukt, dan zal in de toekomst ook de ongewilde confrontatie van de gasten van LOPEN OP LESBOS met heimelijk gedumpte huisraad, waaronder ijskasten en fornuizen, op onze prachtige natuurwandelingen tot het verleden behoren.

 

illegale vuilstort
illegale vuilstort

burgemeester presenteert afvalbakken
burgemeester presenteert afvalbakken


boeken | vliegtickets | verzekeren | voorwaarden | garantiestelling | copyright | contact